ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ในกิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 3 พ.ย. ระดับประถม / วันที่ 4 พ.ย. ระดับอนุบาล)

 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน พ.ย. 60
3 พ.ย.
 กีฬาสี ประถม (อนุบาลหยุด)
4 พ.ย.
 กีฬาสี อนุบาล
6 พ.ย.  เริ่มติว O-net ป.6
6-8 พ.ย.  ธรรมะในโรงเรียน ประถม
21 พ.ย.  ธรรมะในโรงเรียน อนุบาล
29 พ.ย.  มหกรรมวิชาการ มถป.
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com