:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
VTR แนะนำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาป๊ คลิก

 
 

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา
  

 

 
กิจกรรม เดือน สิงหาคม 57
4-15 ส.ค.
นิเทศการสอน ประถมศึกษา
4-15 ส.ค.
สัปดาห์อาเซียน
25-29 ส.ค. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
25-29 ส.ค. จับสลากแบ่งสี /วัดขนาดเสื้อกีฬาสี
29 ส.ค. ประชุมประจำเดือนครู
30 ส.ค. Walk Rally อนุบาล
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 57 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเซนต์ยอร์ช
ขอเชิญนักเรียน ระดับประถมศึกษา ร่วมแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่่ 25 -29 สิงหาคม 57
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม Walk Rally ระดับอนุบาล ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารเซนต์ยอร์ช

แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม