มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน ส.ค. 59
3 ส.ค.
สัปดาห์อาเซียน
1-11 ส.ค.
นิเทศการสอนประถม
11 ส.ค. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. ทัศนศึกษา ป.5-6
25-26 ส.ค. 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
27 ส.ค. Walk Rally อนุบาลมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 ส.ค. 59 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการรำถวายพระพร การแสดงความกตัญญูต่อมารดา และ กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ
     
 

สัปดาห์อาเซียน
วันที่ 1-5 ส.ค. 59 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดงานสัปดาห์อาเซียน โดยมีกิจกรรม เกม แหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ
โครงงานบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้มากมาย แลัความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน

     
 
ฉลองวัดนักบุญอันนา
วันที่ 23 ก.ค. 59 พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฉลองวัดนักบุญอันนา ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสัตบุรุษ ร่วมต้อนรับพระคุณเจ้า และร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นจำนวนมาก
     
 
ฉลองนักบุญอันนา
วันที่ 22 ก.ค. 59 บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีฉลองนักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีวจนพิธีกรรม การเผากระดาษจดหมายขอพรผ่านทางท่านนักบุญอันนา และการแสดงของนักเรียน
 

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณครูรัศมี โสภาลุน)

 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com