ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสา พัฒนาวัดศรีบุญเรือง (บ้านนาแบก) ในวันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 61

โครงการ Singapore English Education and Adventure trip 2018 ระหว่างวันที่ 28-5 ตุลาคม 61 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ก.ย. 61
3-7 ก.ย.
สอบอ่านระดับอนุบาล
10-14 ก.ย.
สอบอ่านระดับประถม
19 ก.ย. ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน
2 ก.ย. มหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน
26-28 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/61
29-5 ต.ค. Singapore Education Trip
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com