:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
ประกาศผลสอบเข้าเรียน รอบ 2 ระดับประถมศึกษา ประจำปีการ 2557


 
 


 

 

 
กิจกรรม เดือนมีนาคม 57
21 มี.ค.
รับเอกสาร/ออมทรัพย์ ป.6
29 มี.ค
รับเอกสาร/ออมทรัพย์ ทุกระดับชั้น
17-11 เม.ย. เรียน Summer
2-3 พ.ค. จำหน่ายหนังสือเรียน
14 พ.ค. เปิดภาคเรียน 1/2557
   

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา

 
   
         
     
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
 
                 
           
                 
   

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 57 ถึง 30 เมษายน 57 นี้เท่านั้น

เรียน Summer ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. - 11 เม.ย. 57

รับเอกสารผลการเรียน/ออมทรัพย์ เฉพาะระดับชั้น ป.6 วันที่ 21 มี.ค. 57

รับเอกสารผลการเรียน/ออมทรัพย์ ทุกระดับชั้น วันที่ 29 มี.ค. 57

จำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 2-3 พ.ค. 57

เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พ.ค. 57

แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม