:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
Welcome to Holy Redeemer school, Kumpawapi.

 
 
 
     


โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนดังต่อไปนี้

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 41 คน

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 16 คน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จำนวน 31 คน

โรงเรียนเซนต์แมรี่ จำนวน 19 คน 

 

 

 
กิจกรรม เดือน ก.ค. 58
1 ก.ค.
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
6-10 ก.ค.
นิเทศการสอน อนุบาล
15-17 ก.ค. สอบกลางภาค อนุบาล
22 ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
24 ก.ค. วันฉลองนักบุญอันนา
25 ก.ค. วันสุนทรภู่
27-29 ก.ค. สอบกลางภาค ประถมศึกษา
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 58


แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม