:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

 
 

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา
  

 

 
กิจกรรม เดือน ธ.ค. 57
1-4 ธ.ค.
นิเทศการสอน ประถมศึกษา
4 ธ.ค.
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
15-17 ธ.ค. ส่งความสุขหน่วยงาน
22 ธ.ค. ซ้อมใหญ่กิจกรรมคริสต์มาส อนุบาล
23 ธ.ค. ซ้อมใหญ่กิจกรรมคริสต์มาส ประถม
24 ธ.ค. มิสซาฉลองวันคริสต์มาส/มหาไถ่ แฟร์
25 ธ.ค. คริสต์มาส แฟร์
26-30 ธ.ค. โรงเรียนหยุด ทำกิจกรรมทางศาสนา
31-4 ม.ค. หยุดเทศกาลปีใหม่
5 ม.ค. 58 เปิดเรียนตามปกติ
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

ขอเชิญร่วมงานวันคริสต์มาสแฟร์ (x'mas Fair) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 57 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา และเทศกาลวันปีใหม่ ระหว่างวันที่่ 26 ธ.ค. 57 - 4 มกราคม 58
เปิดเรียนตามปกติ ในวันที่่ 5 มกราคม 57


แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม