:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
ตรวจผลรางวัลสลากคริสต์มาส 2014 ได้ที่นี่ คลิก


 
 

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา
 
 

 

 
กิจกรรม เดือน ม.ค. 58
9 ม.ค.
กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่นักเรียน
12-20 ม.ค.
สอบอ่านระดับอนุบาล
21-23 ม.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
31 ม.ค. สอบ O-net ป.6
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 58 เป็นต้นไป
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่่ 21 ม.ค. - 23 มกราคม 58
สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 วันเสาร์ที่่ 31 ม.ค. 58แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม