'

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน ก.ค. 58
1 ก.ค.
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
6-10 ก.ค.
นิเทศการสอน อนุบาล
15-17 ก.ค. สอบกลางภาค อนุบาล
22 ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
24 ก.ค. วันฉลองนักบุญอันนา
25 ก.ค. ฉลองวัดนักบุญอันนา
27-29 ก.ค. สอบกลางภาค ประถมศึกษามหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
กิจกรรมวันฉลองวัดนักบุญอันนา (ชมคลิป)
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 58 บาทหลวงสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีฉลองวัดนักบุญอันนา ประจำปี 2558 พร้อมทั้งเสกพระรูปพระเยซูเจ้า และห้องสมุดใหม่ โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และสัตบุรุษ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เป็นจำนวนมาก

     
 
กิจกรรมวันฉลองนักบุญอันนา
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 58 บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์ และ บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน ประธานในพิธีฉลองนักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

     
 
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 58 คณะผู้กำกับลูกเสือ และเหล่าลูกเสือ-เนตรนารีทุกนาย ร่วมพิธีเดินสวนสนามในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยพร้อมเพรียงกัน

     
 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม เป็นประธานในกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาไทย โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงในพิธีเปิด การนำเสนอโครงงาน ตอบคำถามแจกรางวัล

 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันฉลองนักบุญอันนา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงานฉลองวัดนักบุญอันนา ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ วัดนักบุญอันนา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com