มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน ก.ย. 58
1-4 ก.ย.
สัปกาห์คณิตศาสตร์
7-11 ก.ย.
สอบอ่านอนุบาล / ประถม
16 ก.ย. ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน
19 ก.ย. มหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน
28-30 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
สัปดาห์คณิตศาสตร์
เวันที่ 1-4 ส.ค. 58 บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมการร่วมสนุกในเกมต่างๆ เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และการแสดงต่างๆ พร้อมทั้งการนำเสนอโครงงานทางคณิตศาสตร์
     
 

ละคร ฅนทำ คนดู
วันที่ 31 ส.ค. 58 ทีมงานละคร ฅนทำ คนดู ได้มาทำการแสดงละครวรรณคดีให้นักเรียนทุกคนได้ชม อาทิ ละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร , รามเกียรติ ตอน พระนารายณ์ปราบนนทก , เงาะป่า ตอน รจนาเลือกคู่ ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานสอดแทรกความรู้จากละครเรื่องดังกล่าว

     
 
วันวิชาการอนุบาล (Walk Rally)
วันที่ 29 ส.ค. 58 บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในกิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงละครภาษาอังกฤษ การแสดงของนักเรียนอนุบาลแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในฐานต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

     
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17-21 ส.ค. 58 ซิสเตอร์น้ำฝน มงคลล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) การแสดงโครงงาน เกม และคำถามชิงรางวัล

 

ขอเชิญร่วมชม กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร์ ในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมการแสดง เกม โครงงาน และบอร์ดให้ความรู้ และตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน ในวันที่ 16 กันยายน 2558

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหาไถ่อาสาพัฒนาชุมชน ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ บ้านยางหล่อ อ.กุมภวาปี โดยมีกิจกรรมการสอนวิธีทำน้ำยาล้างจานเพื่อใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมความรู้อาเซียนให้แก่ชาวบ้าน

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com