:: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ::
VTR แนะนำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาป๊ คลิก
 
 

1. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การแข่งทักษะทักวิชาการ มหกรรมวิชาการสานพลัง สพป.อด.2
3. การทดสอบทักษะวิชาการ จาก บริษัท เสริมปัญญา
 


 

 

 
กิจกรรม เดือน กรกฎาคม 57
1-4 ก.ค.
สอบอ่านอนุบาล - ประถม
7-10 ก.ค.
นิเทศการสอน อนุบาล
9 ก.ค. 57 แห่เทียนพรรษา
16-18 ก.ค. สอบกลางภาค ทุกระดับชั้น
25 ก.ค. 57 พิธีฉลองนักบุญอันนา
26 ก.ค. 57 ฉลองวัดนักบุญอันนา
 
       
       
             
       
       
             
     
     
 
กิจกรรมทั้งหมด...
   
                 
           
         

 

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ เพื่อถวายเป็นจตุปัจจัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา
และโอกาสวันฉลองวัดนักบุญอันนาประจำปี

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกับนักเรียน ระดับชั้น ป.4 - 6 ในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายจตุปัจจัย ณ วัดศรีนคราราม ในวันพุธที่ 9 ก.ค. 57 เวลา 08.00 น.
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมในพิธฉลองวัดนักบุญอันนา ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น.


แจ้งให้ทราบ การขอเอกสารต่างๆ กรุณา ติดต่อยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 วันทำการ

ข่าวทั้งหมด...
   
   
   
     
 
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง


 
   
   
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม