มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน ก.ค. 59
1 ก.ค.
วันสถาปนาลูกเสือ
4-8 ก.ค.
สอบอ่านอนุบาล-ประถม
15 ก.ค. แห่เทียนพรรษา
22 ก.ค. พิธีฉลองนักบุญอันนา
23 ก.ค. ฉลองวัดนักบุญอันนา
27-29 ก.ค. สอบกลางภาคเรียน 1/59มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
ฉลองวัดนักบุญอันนา
วันที่ 23 ก.ค. 59 พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฉลองวัดนักบุญอันนา ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสัตบุรุษ ร่วมต้อนรับพระคุณเจ้า และร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นจำนวนมาก
     
 

ฉลองนักบุญอันนา
วันที่ 22 ก.ค. 59 บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีฉลองนักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีวจนพิธีกรรม การเผากระดาษจดหมายขอพรผ่านทางท่านนักบุญอันนา และการแสดงของนักเรียน

     
 
แห่เทียนพรรษา
วันที่ 15 ก.ค. 59 โรงเรียนได้จัดกิจจกรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการแห่ต้นเทียนพรรษา และปัจจัยบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครอง และนักเรียน นำถวาย ณ วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
     
 
ทัศนศึกษา ป.1
วันที่ 14 กิ.ค. 59 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีทีี่ 1 ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสนุกในร่ม Harber Land ตึกคอม อุดรธานี และท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเก็บเกีนวประสบการณ์จากภายนอกและรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร่วมประชุมผู้ปกครองและพบปะคุณครูประจำชั้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณครูรัศมี โสภาลุน)

 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 0-4220-2327 , 0-4220-2347 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com